Snimio Marko Posavec.
Gradsko komunalno poduzeće Komunalac nastavlja s postavljanjem mobilnog reciklažnog dvorišta u prigradskim naseljima kako bi korisnicima omogućilo lakše i jednostavnije odvajanje korisnog i problematičnog (opasnog) otpada bliže mjestu stanovanja.

Mobilno reciklažno dvorište služi za zaprimanje problematičnog (opasnog) opada, plastike, limenki, papira, staklene ambalaže, starih lijekova, starih baterija, otpadnog motornog ulja, zauljenih motornih filtera, otpadnog jestivog ulja, tekstila, starih akumulatora, ambalaže od boja, lakova i otapala, EE otpada te otpadne (prazne) ambalaže od pesticida.

Navedeno mobilno reciklažno dvorište opremljeno je računalnom opremom za vaganje prikupljenog materijala i memoriranje podataka kao što su vrijeme vaganja, težina i vrsta skupljenog materijala, a putem fotonaponskih panela opskrbljuje se električnom energijom.

Ovo mobilno reciklažno dvorište ima djelatnika zaduženog za prihvat otpada od strane građana i njegovo vaganje te odlaganje u za to namijenjene posude.

Korisnici iz prigradskih naselja mogu sami dovesti navedeni otpad na određene lokacije prema rasporedu te je potrebno sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu radi evidencije koja je potrebna prilikom predaje otpada u mobilno reciklažno dvorište.

Raspored korištenja mobilnog reciklažnog dvorišta
NASELJE LOKACIJA DATUM RADNO VRIJEME
Starigrad kod društvenog doma 23.03.2017. 13:00 – 17:00  sati
Draganovec kod dječjeg igrališta 30.03.2017. 13:00 – 17:00  sati
Jagnjedovec kod vatrogasnog doma 06.04.2017. 13:00 – 17:00  sati
Reka kod društvenog doma 13.04.2017. 13:00 – 17:00  sati
Kunovec Breg kod društvenog doma 20.04.2017. 13:00 – 17:00  sati
Herešin kod društvenog doma 27.04.2017. 13:00 – 17:00  sati
Bakovčice kod nogometnog igrališta 04.05.2017. 13:00 – 17:00  sati
Štaglinec kod društvenog doma 11.05.2017. 13:00 – 17:00  sati

 

Za sve dodatne informacije molimo Vas da se obratite na telefon 251-844 ili mail info@komunalac-kc.hr.