Izvor: Koprivnički poduzetnik
Poduzeća Eurospužva i TH Projekt, klijenti Koprivničkog poduzetnika, potpisala su Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte u okviru natječaja ‘Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije’, financiranog iz europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Eurospužvi su za informatizaciju poslovnih procesa u proizvodnji spužve i madraca odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 190.422 kune. Projektom, čija je ukupna vrijednost 211.580 kuna, implementirat će se poslovno-informacijski sustav te sustav automatizirane izrade sigurnosnih kopija, čime će menadžeri dobiti jasan uvid u stanje cjelokupnog poduzeća u vrlo kratkom roku te će im biti dostupna analitika podataka kroz dnevni pregled narudžbi, isporuka i sredstava.

TH Projektu su odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 152.917,48 kn za
modernizaciju poslovnih procesa u projektiranju i nadzoru sa svrhom poboljšanja
učinkovitosti poslovnih procesa i smanjenja administrativnog tereta poduzeća kroz bržu
i precizniju izradu projekata sa smanjenim rizicima pogrešaka te rastom produktivnosti.
Cilj projekta čija je ukupna vrijednost 169.908,31 kn jest modernizacija poslovnih
procesa kroz implementaciju softvera nove generacije na bazi 3D tehnologije i BIM
sustava s popratnom opremom.