Ilustracija / snimio Marko Posavec.
Koprivnički Komunalac priprema sustav primarne reciklaže otpada u koprivničkim domaćinstvima.

Najavila je to predsjednica Komunalčeve Uprave Maja Hleb:

— Naša je intencija u Komunalcu i Gradu Koprivnici podijeliti građanima bez naknade jedan set kanti koje bi se sukcesivno dijelile. Svako bi domaćinstvo tako imalo četiri kante u koje bi se odlagao miješani komunalni otpad, biorazgradivi otpad koji sada odlažemo u smeđe kante, a u koje bi se odlagao plastični otpad, i ostaje nam metalni, aluotpad, koji bismo htjeli da se odlaže u posebnu kantu. To nam smanjuje troškove u daljnjim procesima, sukladno Planu gospodarenja otpadom.

Uz to, u Komunalcu su naumili nabaviti kante različitih veličina, kaže Maja Hleb:

— Sljedeći bi korak bio da prvi puta nabavljamo kante različitih veličina, različitih litraža. Planiramo nabaviti kante zapremine 60, 80, 100 i 120 litara, ovisno o potrebama svakog pojedinog domaćinstva.

Stoga u Mosnoj očekuju i da im sami građani izraze svoje potrebe, kako bi znali koliko kakvih kanti nabaviti. Dobro je znati i da će kante građanima biti besplatne jer se Gradska uprava obvezala nabaviti ih. Dio novca vjerojatno će pribaviti preko objavljenih natječaja. A da je riječ o velikom iznosu, govori podatak da za samo jednu tranšu, primjerice nabavku žutih kanti za plastiku, treba milijun i tristo tisuća kuna. Tome treba dodati i plave za papir te crne za miješani komunalni otpad, što ukupno iznosi nešto manje od 4 milijuna kuna.

Sustav četiri kante u gradu Koprivnici mogao bi profunkcionirati od ljeta. A hoće li tako biti i u općinama u kojima je koprivnički Komunalac koncesionar za zbrinjavanje otpada, ovisi o općinama, zaključila je Hleb.