Foto: GKP Komunalac
Akcija prikupljanja stare odjeće, tekstila i knjiga održana je protekle subote na tri lokacije u Koprivnici, a organiziralo ju je Gradsko komunalno poduzeće Komunalac.

Prikupljeno je ukupno 15 kubnih metara stare odjeće i tekstila, 10 kubnih metara odjeće za daljnje korištenje i sedam kutija knjiga. Od triju lokacija, najviše odjeće prikupljeno je na sajmištu. Druge dvije bile su ispred trgovačkog centra Pevec i u dvorištu Komunalca na Varaždinskoj cesti.

Stara odjeća i tekstil reciklirat će se kod ovlaštenog obrađivača kao izvor sirovina za proizvodnju novih predmeta, a nosiva odjeća i knjige predat će se u humanitarne svrhe.

Sljedeće slične akcije planirane su za ožujak i prosinac 2017. godine, najavljuju iz Komunalca.

Skupljanje, ponovna upotreba i recikliranje tekstila imaju pozitivne ekološke i ekonomske utjecaje (smanjuje se volumen te vrste materijala na odlagalištima otpada i štetne emisije koje su posljedica truljenja prirodnih materijala, prilikom čega se razvija metan). Osim toga, ponovnom upotrebom tekstilnih materijala štedi se energija, voda i smanjuje količina pesticida koji se koriste kod proizvodnje novih sirovina, objašnjavaju iz Komunalca razlog zbog kojeg su pokrenuli ovu akciju.