Petak, 12. kolovoza 2022.

U zelenim vrećama od sada se prikuplja i orahovo lišće, ali odvojeno od ostalog otpada

Nakon učestalih upita korisnika, Komunalac će na području Grada Koprivnice i prigradskih naselja započeti prikupljanje orahovog lišća putem zelenih vreća za biorazgradivi otpad.

Preuzimanje orahovog lišća bit će moguće isključivo u zelenim vrećama za biorazgradivi otpad koje se mogu kupiti na blagajnama Komunalca.

Orahovo lišće mora biti odvojeno od ostalih vrsta biorazgradivog otpada.

Neće se preuzimati orahovo lišće koje je odloženo u smeđoj posudi za biorazgradivi otpad, predano u nekoj drugoj vrsti vreće ili pomiješano s ostalim vrstama biorazgradivog otpada.

Molimo korisnike ako imaju mogućnost da flomasterom ili drugom bojom obilježe vreće s orahovim lišćem (oznaka X ili + ) kako bi se na kompostištu lakše izdvojile od ostalih vrsta biorazgradivog otpada.

Odvoz zelenih vreća s orahovim lišćem bit će prema istom rasporedu koji važi za odvoz biorazgradivog otpada.

Raspored odvoza biorazgradivog i drugog otpada provjerite ovdje.