Petak, 12. kolovoza 2022.

Kroz objedinjenu javnu nabavu do ušteda u proračunu

Zakon o javnoj nabavi (ZJN) naručiteljima omogućuje da izaberu hoće li postupak javne nabave povjeriti središnjem tijelu za javnu nabavu ili će postupak provesti samostalno. Razvijene zemlje od Velike Britanije sve do Novog Zelanda i Australije, svjesne zakona ponude i potražnje, uspješno primjenjuju postupke objedinjene nabave u javnom i privatnom sektoru.

I dok u svijetu naručitelji zajedničkim snagama okrupnjuju narudžbe i količine te postižu niže jedinične cijene, u Hrvatskoj instrument objedinjene nabave naručitelji još uvijek nedovoljno koriste. Iako ima i nacionalnih postupaka objedinjene javne nabave vrijednih pohvale, uglavnom se objedinjena nabava provodi unutar jednog entiteta i pripadajućih proračunskih korisnika.

Regionalna energetska agencija Sjever je sukladno ZJN javni naručitelj koji postupke nabave provodi za svoje potrebe, ali i za druge naručitelje po ovlaštenju prema čl. 8. st. 4. ZJN. Agencija je tako ove godine u okviru projekta Primes provela objedinjenu nabavu električne energije za općine i gradove s područja tri županije i na taj način ostvarila uštede za sve javne naručitelje uključene u postupak. Ukupno 29 javnih naručitelja na taj je način u ugovornom razdoblju od jedne godine za opskrbu električne energije postiglo ukupnu uštedu preko 600.000,00 kuna. Ovakvo rasterećenje gradskih, općinskih i županijskih proračuna na stavci energije omogućeno je zajedničkim nastupom na tržištu te povećanjem pregovaračke moći koje je rezultiralo nižom ponuđenom jediničnom cijenom električne energije (kn/kWh) te su neki od javnih naručitelja tako sklopili ugovore za opskrbu električne energije i po 20% nižoj cijeni.

Osim izravnih financijskih ušteda koje direktno rasterećuju proračun, javni naručitelji kroz objedinjenu javnu nabavu ostvarili su i dodatne pogodnosti. Potpisom ovlaštenja središnjem tijelu za javnu nabavu naručitelji su sve daljnje korake javne nabave električne energije prepustili Regionalnoj energetskoj agenciji Sjever koja raspolaže skupom specijalističkih znanja iz područja javne nabave i tržišta energenata. Javni naručitelji uključeni u ovaj postupak bili su oslobođeni pripreme i provedbe zasebnih postupaka nabave što zathijeva određeno vrijeme zaposlenika i financijske izdatke Elektroničkog oglasnika javne nabave.

REA Sjever također je za svakog naručitelja zasebno provela analizu potrošnje električne energije i opskrbno mjernih mjesta čime je utvrđeno da mnogi naručitelji nemaju ažurirane podatke temeljem kojih provode nabavu. Drugim riječima, netočni podaci o potrošnji električne energije (ali i bilo koje druge robe, usluge ili radova) naručitelja dovode do pogrešno procijenjene količine za buduće razdoblje što ima za posljedicu nerealan plan nabave, a samim time i nekvalitetan financijski plan.

Javni naručitelji na ovaj su način rasteretili kapacitete od aktivnosti i odgovornosti, smanjili rashode te dodatno povećali stupanj fiskalne odgovornosti čelne osobe JLRS.

Iako je Regionalna energetska agencija Sjever ovaj postupak objedinjene javne nabave provela u sklopu projekta Primes koji potiče tzv. zelenu nabavu, agencija nastavlja s objedinjenom nabavom, okrupnjivanjem količina i okupljanjem zadovoljnih javnih naručitelja. Informacije u vezi zelene javne nabave možete pronaći na stranicama projekta Primes http://primes-eu.net/, dok se o objedinjenoj javnoj nabavi možete informirati na stranicama agencije http://www.rea-sjever.hr/ ili direktno u Regionalnoj energetskoj agenciji Sjever.

pr-najava-konferencije-logici