Petak, 12. kolovoza 2022.

ANKETA Građani, što mislite o stanju u prometu u Koprivnici?

Grad Koprivnica od 2011. godine provodi projekt Civitas Dyn@mo. Kako se približava kraj projekta, na redu je detaljno ispitivanje građanki i građana Koprivnice o utjecaju projekta na prometnu situaciju u gradu.

Iz Grada stoga mole građane, kao i naše čitatelje, da ispune anketu koja se nalazi na sljedećoj poveznici:

Anketa o prometnim navikama i mišljenju građana o stanju u prometu na području grada Koprivnice

Time biste pomogli Gradu u prikupljanju podataka koji će pomoći pri identifikaciji prometnih problema u Koprivnici te ispitivanju mogućih rješenja.

U slučaju nejasnoća, kontakt-osoba u Gradu Koprivnici je Marko Stančec (marko.stancecATgmail.com).