Subota, 20. kolovoza 2022.

Novi raspored korištenja mobilnog reciklažnog dvorišta u popodnevnim satima

Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. svojim je korisnicima omogućilo korištenje mobilnog reciklažnog dvorišta i u popodnevnim satima.

Mobilno reciklažno dvorište služi za zaprimanje problematičnog (opasnog) opada, plastike, limenke, papira, staklenu ambalažu, stare lijekovi, stare baterije, otpadno motorno ulje, zauljenih motornih filtera, otpadnog jestivog ulja, tekstil, stare akumulatore, ambalažu od boja, lakova i otapala, EE otpad, te otpadnu (praznu) ambalažu od pesticida.

Navedeno mobilno reciklažno dvorište opremljeno je računalnom opremom za vaganje prikupljenog materijala i memoriranje podataka kao što su vrijeme vaganja, težina i vrsta skupljanog materijala, a putem fotonaponskih panela opskrbljuje se električnom energijom.

Ovo mobilno reciklažno dvorište ima djelatnika zaduženog za prihvat otpada od strane građana i njegovo vaganje te odlaganje u za to namijenjene posude.

Korisnici iz prigradskih naselja mogu sami dovesti navedeni otpad na određene lokacije prema rasporedu te je potrebno sa sobom donijeti osobnu iskaznicu radi evidencije koja je potrebna prilikom predaje otpada u mobilno reciklažno dvorište.

Za sve dodatne informacije molimo Vas da se obratite na telefon 251-844 ili mail info@komunalac-kc.hr.

Raspored korištenja mobilnog reciklažnog dvorišta
Naselje Lokacija DATUM RADNO VRIJEME
1 Starigrad kod društvenog doma 15.09.2016. 14:00 – 18:00 sati
2 Draganovec kod dječjeg igrališta 22.09.2016. 14:00 – 18:00 sati
3 Jagnjedovec kod vatrogasnog doma 29.09.2016. 14:00 – 18:00 sati
4 Reka kod društvenog doma 06.10.2016. 14:00 – 18:00 sati
5 Kunovec Breg kod društvenog doma 13.10.2016. 14:00 – 18:00 sati
6 Herešin kod društvenog doma 20.10.2016. 14:00 – 18:00 sati
7 Bakovčice kod nogometnog igrališta 27.10.2016. 14:00 – 18:00 sati
8 Štaglinec kod društvenog doma 03.11.2016 14:00 – 18:00 sati