Video instalacija Ivana Meseka na pet monitora pod nazivom “…” (“Tri točke”) bit će prikazana ove subote od 20 sati u AK galeriji u koprivničkom Kampusu.

“Na kraju ove rečenice dolazi točka. Izvadimo li tu točku s kraja rečenice i pokušamo li ju pročitati izolirano od same rečenice, odnosno kao interpunkcijski znak „.“ – njen sadržaj čitamo kao nepostojeći jer sadržaja – nema.

Točka kao interpunkcijski znak stavljen između dvije rečenične strukture dobiva svoju funkciju – označava pauzu između dva sadržaja, ovisno o tome gdje je stavljen. Ako je točka stavljena između dvije rečenice, ona nam „govori“ da uzmemo pauzu prije čitanja druge rečenice; ako nakon točke slijedi novi paragraf, točka označava pauzu između dvije veće skupine rečeničnih struktura koja svaka u sebi sadrži još nekoliko manjih pauza; a zadnja točka na zadnjoj stranici knjige označava – kraj.

Čini se da su i naši životi probodeni brojnim prazninama i čekanjima da krene „nešto novo“ nakon što je završilo „ono staro“. Živimo u prazninama i stalno čekamo da se nešto dogodi, očekujemo neki sljedeći sadržaj s nekim novim značenjem. Međutim, samo to čekanje pretvara se u sadržaj. Kontradiktorna situacija gdje praznina postaje sadržaj.”

Ivan Mesek rođen je 1971. godine u Varaždinu. Diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti Zagrebu, a 1998. godine magistrirao na Likovnoj akademiji u Muenchenu. Autor je širokog raspona interesa: od slike i skulpture, videa, instalacije, do performansa, urbanih intervencija, akcija. Izlagao je na više od dvadeset samostalnih izložbi. Pokretač je mnogih umjetničkih festivala, npr. Dani performansa. Trenutno je ravnatelj Galerijskog centra Varaždin. Živi i radi u Varaždinu.


Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Grada. Sadržaj ovoga dokumenta u isključivoj je odgovornosti Korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Grada.