Izvor: GKP Komunalac
Sedma pošiljka otpadnih plastičnih čepova prikupljenih u humanitarnoj akciji pod okriljem koprivničkog Gradskog komunalnog poduzeća Komunalac predana je Udruzi oboljelih od leukemije i limfoma iz Čakovca.

Komunalac je tu akciju pokrenuo još 2012. godine u suradnji sa Franjevačkim svjetovnim redom (OFS) iz Župe sv. Antuna u Koprivnici. Prošlog četvrtka predan je sedmi paket prikupljenih čepova, mase 1.010 kilograma, čime je tijekom trajanja akcije – od travnja 2012. do kolovoza 2016. – ukupno prikupljeno i predano 7.379 kilograma, odnosno 1,8 milijuna plastičnih čepova. Udruga oboljelih od leukemije i limfoma prodajom tih čepova i poklopaca kupuje neophodne lijekove.

U akciju su uključene osnovne škole, dječji vrtići, ustanove i pojedinci, a osim humanitarnog karaktera, građani se tako educiraju i glede odvajanja korisnog otpada što doprinosi zaštiti okoliša.

Podsjetimo, akcija se nastavlja kao i dosad. Pražnjenje posuda s čepovima može se naručiti radnim danom od 7 do 14 sati na telefon 621-047 (reciklažno dvorište – osoba za kontakt Krešimir Baniček). Broj telefona za kontakt nalazi se i na naljepnici postavljenoj na donjem dijelu prednje strane žute posude.

Akcija prikupljanja otpadnih plastičnih čepova nastavlja se na dosadašnji način.