Utorak, 6. lipnja 2023.

Dravoplovci će uživati u 240 km podravske ljepotice

Ekološko športsko nautička udruga ljubitelja rijeke Drave “Dravske vidre” sutra organizira tradicionalni spust po rijeci Dravi od ušća rijeke Mure u Dravu u Legradu do ušća rijeke Drave u Dunav u Aljmašu.

Dionica koju će zainteresirani proći u čamcima duga je nešto manje od 240 kilometara, a na putu će biti i nekoliko stajališta na kojima se i drugi mogu priključiti spustu.

Cilj ovog pothvata pojasnio nam je predsjednik udruge “Dravske vidre” Zoran Damjanić, koji je, kako je rekao, ovaj spust prošao “tek” 16. puta:

– Cilj pothvata je dokazati da je rijeka Drava prekrasna Podravska ljepotica u kojoj treba uživati, koju treba koristiti i koju treba paziti kako bi, kako je rekao nekad Mate Mišo Kovač: “Ostala si uvijek ista!”. Trebamo ju paziti, pogotovo ekološki, da nam zauvijek ostane ista – rekao je.

Damjanić na sutrašnjem spustu očekuje 15-ak iskusnih dravoplovaca, ali konkretan broj ne može reći jer se svake godine pojavi netko tko se nije najavio. Zainteresirani će proći kompletan plovni dio Drave koji je i više nego prekrasan te će se moći uživati u svakoj sekundi spusta.