Petak, 12. kolovoza 2022.

Dobrovoljni vatrogasci iz Štaglinca među najaktivnijima su u koprivničkoj zajednici

DVD Štaglinec spada među najaktivnija društva u Vatrogasnoj zajednici grada Koprivnice. Pokazalo je to izvješće o lanjskom radu izneseno na redovnoj godišnjoj skupštini.

Među ostalim, štaglinski vatrogasci dobili su novi kombi i malo navalno vozilo s ugrađenim modulom visokog tlaka. U suradnji s Vijećem mjesnog odbora i ostalim udrugama vatrogasci su organizirali obilježavanje Dana svog mjesta i darivanje djece povodom Sv. Nikole.

Na sjednici su Leonard Kozina, Ivan i Sara Martinović, Sara Kucukler, Alen Furjan i Dalibor Kušenić dobili spomenice za deset godina rada, dok su zahvalnice uručene 21 članu štaglinskog DVD-a za angažman oko izbjegličke krize. To su Stjepan i Darko Kozina, Darko i Dijana Šimunić, Mirko i Mario Jagušić, Ivan, Matea i Tomislav Golubić, Nino Gašparić, Dražen Furjan, Damir Sikinger, Matea Gačan, Adrijana Svržnjak, Saša Kuzman, Igor Međimorec, Dejan Žinić, Franjo Cinderić, Nikola Radolić, Zvonko Jadan i Goran Zagorščak.

Izvor: VZG Koprivnica.
Izvor: VZG Koprivnica.
Vatrogasci položili ispit

35 vatrogasaca s koprivničkog područja uspješno je položilo ispit za ispitanog vatrogasca. Najviše ih je bilo iz DVD-a Starigrad i Koprivnica. Predavači su bili iz vatrogasne Zajednice Grada Koprivnice, a praktične vatrogasne vježbe bile su organizirane na poligonu DVD-a Starigrad.

Polaznici tečaja na vježbama. Izvor: VZG Koprivnica.
Polaznici tečaja na vježbama. Izvor: VZG Koprivnica.