Srijeda, 5. listopada 2022.

JPP Koprivnica škole: Zasad nema zainteresiranih

Poništen je prvi javni natječaj kojim se tražilo privatnog partnera za provedbu projekta JPP “Koprivnica – škole”.

Zrinski trg ovim projektom planira izgraditi novu školu i sportsku dvoranu na Podolicama, u planu je dogradnja dvorane uz školu Đuro Ester, potom dogradnja Umjetničke škole Fortunat Pintarić te završetak preuređenja sinagoge u koncertnu dvoranu.

Zašto je poništen natječaj, Dravi info pojasnio je dogradonačelnik Mišel Jakšić:

Grad Koprivnica je ispunio sve uvjete koje je morao ispuniti da bi CEI (Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija) mogao provoditi natječaj. S obzirom na provedeni prvi krug natječaja i s obzirom na traženje potencijalnih poslovnih partnera za produženje određenih rokova, s obzirom da na današnji dan ne može puno tvrtki u RH pristupiti samom JPP-u, dogovoreno je da se raspiše novi krug da se vidi ima li novih interesenata za projekt JPP Koprivnica – škole.

Kao član povjerenstva koje provodi natječaj, dogradonačelnik Jakšić u javnost ne smije iznositi konkretne detalje. No vjeruje da će se na ponovni natječaj prijaviti tvrtke koje će biti u stanju realizirati ove vrijedne projekte. Poništenjem ovog natječaja izgubljena su tri do četiri mjeseca, što još uvijek nije alarmantno, zaključuje Jakšić.

Problem nije samo koprivnički

Da je trenutno u Hrvatskoj problem naći privatnog partnera za provedbu projekata izgradnje kapitalnih objekata po principu javno-privatnog partnerstva, potvrdio je i dožupan Ivan Pal.

Tijekom sastanka s vodećim ljudima Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija, što je održan u županijskom sjedištu, Pal je doznao da su sudbinu koprivničkih doživjeli i JPP projekti u drugim sredinama, poput Varaždina. Stoga je zaključio, ali i prenio planove odgovorih:

Nije to problem samo Koprivnice, to je problem i Varaždina. To bi vjerojatno bio problem svakoga od nas. I mi kao županija da idemo sami vrlo ćemo vjerojatno imati problem. Zato je CEI došao do zaključka da je potrebno napraviti objedinjenu nabavu na drugačiji način s većim svotama. Naravno da je uvjet za to da projekti budu približno jednako pripremljeni.

Za podsjetiti je da naša Županija preko programa Javno privatnog partnerstva planira realizirati osam projekata, među kojima je i izgradnja nove Obrtničke škole u Koprivnici.
Pal vjeruje da će objedinjeni javni natječaj, na koji bi se javili veliki konzorciji, biti objavljen sredinom iduće godine.