Ponedjeljak, 8. kolovoza 2022.

Kakvo je stvarno stanje koprivničkih nerazvrstanih cesta?

U Koprivnici je započeo veliki posao evidentiranja nerazvrstanih cesta.

Većina ih se nalazi u rubnim područjima grada gdje su u nekadašnjim vinogradima i voćnjacima s klijetima nastala nova stambena naselja. Tadašnji poljski ili goričkni putevi pretvoreni su u ceste kojima umjesto nekadašnjih zaprežnih kola i traktora danas prometuje automobili. Obvezu evidentiranja stvarnog stanja tih puteva nalaže Zakon o cestama, pojasnila je gradska pročelnica za izgradnju grada i upravljanje nekretninama Jasna Golubić:

Sve ono što nismo radili u posljednjih dvadesetak godina, vadili građevinske dozvole i pritom rješavali i imovinsko-pravne odnose, trebamo sada riješiti. Naime, za većinu tih cesta dokumentacija u katastru ne odgovara stvarnom stanju na terenu. To konkretno znači da za takve ceste moramo obaviti geodetsko snimanje stvarnog stanja i to se evidentira u katastru. Tijekom tog postupka pozivamo vlasnike parcela uz te puteve da izvrše uvid u izvršenu snimku stvarnog stanja.

Zasad je riječ samo o evidentiranju stvarnog stanja na terenu. No dodatni veliki posao će uslijediti kad te ceste dođu na red za rekonstrukciju i uređenje, kaže pročelnica Golubić:

Evidentiranje ovih ceste u rubnim naseljima neće riješiti onaj drugi naš problem. Mi trenutno evidentiramo samo postojeće stanje. Ti su putevi u katastru ucrtani u širini od 2 metra, u naravi su širi, tri do četiri metra. Ako ćemo raditi rekonstrukciju tih cesta, poput asfaltiranja, opet ćemo morati rješavati imovinsko-pravne odnose jer trenutna širina nije dovoljna za dvosmjernu cestu.

Recimo i da je Grad upravljanje nerazvrstanim cestama povjerio Komunalcu. Posao evidentiranja puteva započet je sa 16 koprivničkih ulica, među kojima su i neke iz centra grada poput Beča.