Petak, 12. kolovoza 2022.

Problem Voćarskog puta Grad će pokušati riješiti parcelacijom

Ovih se dana očekuje izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju asfaltirane prometnice u koprivničkoj ulici Voćarski put.

Riječ je o zahvatu koji već godinama stoji zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa. Konkretno, Grad ne može osigurati trasu da u cijeloj dužini izgradi asfaltiranu cestu širine 5,5 metara za dvosmjerni promet, te još metar i pol propisanog cestovnog pojasa. Stoga je Zrinski trg odlučio da će po izdavanju lokacijske dozvole provesti parcelaciju. Bit će to prilika da se svaki od vlasnika potom konkretno izjasni je li spreman prodati ili se odreći potrebnog zemljišta kako bi se konačno riješio prometni problem u toj ulici.

Iz Gradske uprave doznajemo da bi se parcelacija, a potom i komunikacija sa svakim vlasnikom pojedinačno, mogla obaviti tijekom zime. Kako je dosad bilo nemoguće riješiti ovaj problem, čak se razmišljalo i o jednosmjernoj regulaciji prometa, no to nije bilo moguće jer ne postoji izlaz.

Čini se stoga da će upravo Voćarski put biti primjer kako riješiti još mnogo takvih slučajeva, osobito na rubnim područjima grada gdje su građani klijeti pretvarali u kuće, pri čemu su gorični i poljski putevi ostali istih gabarita te sada, kad treba urediti prave prometnice, za njih nema dovoljno javnog prostora, a privatni se vlasnici ne odlučuju odreći dijela svog zemljišta za tu namjenu.