Petak, 12. kolovoza 2022.

Vlada Gradu Koprivnici odobrila prenamjenu nekretnina u Kampusu

Hrvatska je vlada na svojoj posljednjoj sjednici dala suglasnost Gradu Koprivnici za prenamjenu nekretnina iz kompleksa bivše vojarne.

Naime, prvotnom je odlukom Vlada 2010. godine uvjetovala Zrinskom trgu da prostor bivše vojarne ima isključivo namjenu razvoja visokog obrazovanja i javne namjene. U protivnom, Grad bi bio dužan državi vratiti sporno zemljište. Uz ovu odluku, tehnička je vlada odustala i od raskidnih zahtjeva te odlučila o brisanju zabilježbe zabrane otuđenja.

Što ova odluka znači za Grad Koprivnicu, Radio Dravi je obrazložio dogradonačelnik Mišel Jakšić:

Ovom odlukom Vlade omogućava nam se da se 50 hektara zemljišta stavi u gospodarsku namjenu što će našem gradu zasigurno donijeti određene koristi. Sad ne bih baratao vrijednosti zemljišta koje smo dobili, ali mogu reći da Grad ovime dobiva određenu odštetu, obeštećenje, za sve što je uložio i u Palaču pravde i u razvoj Sveučilišta Sjever. To je ono o čemu se dugo pričalo i mi smo to odradili i dobivamo odštetu za sve ono što smo ulagali.

Dogradonačelnik Jakšić ne želi reći kolika je vrijednost zemljišta, no neslužbeno doznajemo da bi ono Gradu moglo u budućnosti donijeti 40 do 50 milijuna kuna. Osim što će biti na raspolaganju poduzetništvu, na dijelu tog zemljišta predviđena je i prometna obilaznica, a moguće je i formiranje nove stambene zone, o čemu će odluke biti donesene u budućnosti.