Petak, 12. kolovoza 2022.

Uskoro kreće sanacija klizišta pri Svetom Vidu

U tijeku je priprema sanacije dva klizišta pri Svetom Vidu u koprivničkom prigradskom naselju Draganovec.

Riječ je o klizištima uz nerazvrstane ceste koja su još lani uzrokovale velike oborine. Osim samih klizišta, na tim je lokacijama došlo i do nestabilnosti terena pa je Gradska uprava ove godine provela geotehničke istražne radove, izradila projekte sanacije i kao što to zakon nalaže, njihovu reviziju.

Dobra je vijest da će sanaciju financirati država preko Hrvatskih cesta d.o.o. i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Samu sanaciju pokrenut će Hrvatske ceste nakon što Gradska uprava pribavi potrebnu dodatnu projektnu dokumentaciju. Procijenjeno je da će sanacija klizišta koštati oko 420.000 kuna bez PDV-a.

Inače, Grad je na natječaj za sanaciju kandidirao i klizište u Jagnjedovcu, no za njega nije dobio financijsku potporu. Stoga je Zrinski trg sam proveo prvu fazu sanacije toga klizišta što je samo privremeno rješenje cijelog problema.