Snimio Mirko Hanžeković.
Zajednica športsko ribolovnih klubova Koprivnica i ove jeseni poribljava vode na koje polaže ribolovno pravo.

Zašto se poribljava, Dravi info rekao je predsjednik Zajednice Ivica Sabolić.

Svake godine poribljavamo vode kojima gospodarimo, jer kad bismo samo izlovljavali, ribe na kraju ne bi bilo. To su većinom zatvoreni sustavi – Šoderica, Jegeniš, Gabajeva Greda i tako dalje.

Sabolić nam je rekao i s koliko tona ribe se poribljavaju ovdašnja jezera te koje vrste posebno poribljavaju.

Svake godine pustimo približno 13 tona ribe. Od toga imamo negdje osam tona šarana, četiri tone amura, ove godine ćemo pustiti i oko 550 kila divera, a pustili smo već 300 kila linjaka i 310 kila štuke.

Iz Zajednice športsko ribolovnih klubova mole ribiče da trenutno, dok se spomenute ribe ne adaptiraju na novu sredinu, ne obavljaju ribolov na te vrste.