Snimio Marko Posavec.
Humanitarnom prodajom jabuka, što se tradicionalna organizira povodom Dana Grada Koprivnice, prikupljena je 1.861 kuna.

Novac je namijenjen za rad Stručnog tima za pružanje podrške roditeljima predškolske djece s teškoćama u razvoju Grada Koprivnice. Konkretno, u planu je kupnja opreme potrebne za kvalitetno pružanje usluga najranjivijoj skupini djece.

Podsjetimo kako je Stručni tim osnovan u svrhu provođenja Programa radionica s roditeljima djece s teškoćama u razvoju „Rastimo zajedno Plus“ koje imaju za cilj da se za djecu u dobi do osme godine života koja imaju teškoće u razvoju, neko razvojno odstupanje ili razvojne rizike te dodatne edukacijske potrebe na području Grada Koprivnice stvori poticajno i osnažujuće okruženje.