Ilustracija. Foto: Marko Posavec
Prema objavljenim zdravstvenim politikama i planovima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, hrvatske bolnice bi do kraja 2017. godine trebale svoja dugovanja svesti na nulu.

Je li to moguće kad govorimo o Općoj bolnici “Dr. Tomislav Bardek”, Radio Drava je pitala sanacijsku upraviteljicu Sandru Sinjeri:

Hoćemo li uspjeti u dvije godine sanirati dug od 50 milijuna kuna, usprkos povećanju cijena pružanja usluge, ali i količine pruženih usluga, nisam sigurna mogu li predvidjeti.

Naime, u zdravstvenom sustavu dolazi do korekcija cijena zdravstvenih usluga, pa je povećanje prihoda po tom osnovu već donijelo prve rezultate i koprivničkoj bolnici, kaže Sinjeri:

Perspektive su, vjerujemo dobre. A vezano za rezultat, uspoređujući isto razdoblje – devet mjeseci 2014. i 2015. godine, sada smo u boljoj situaciji jer ove godine imamo minus od 8,2 milijuna kuna. U to smo razdoblje lani imali minus od 16,670.000 kuna. No dobili smo novac za sanaciju pa smo taj lanjski minus gotovo prepolovili.

Za podsjetiti je da je i koprivnička bolnica među onima koje provode program saniranja dugovanja, koji su s onima iz prijašnjih godina dosegli 49 milijuna kuna.