Srijeda, 5. listopada 2022.

Župan Koren svečano otvorio novu školu u Cirkveni

Svečanim rezanjem vrpce označen je kraj jedne od kapitalnih županijskih investicija, 7,5 milijuna kuna vrijedne izgradnje škole u Cirkveni.

Projekt je financirala Županija iz svog proračuna, o čemu je župan Darko Koren rekao:

To malo mjesto, Cirkvena, dobilo je jednu novu sasvim sliku s tom školom. To je postalo jedno drugo selo, drugo mjesto, u odnosu na ono što je bilo; dobilo je novo lice. Zaista je lijepa, mala, za tu sredinu primjerena škola. Ono što je posebno važno reći i zbog čega svi možemo biti sretni i zadovoljni – tamo ima djece. S obzirom na veličinu sela i okolnih zaselaka, tamo ima djece, iznimno su pozitivni demografski trendovi što opravdava ulaganje u izgradnju nove školske zgrade.

Novom školom i priručnom dvoranom zamijenjena je 130 godina stara i dotrajala zgrada. Školu u Cirkveni polazi 65 učenika nižih razreda osnovne škole Grigor Vitez u Svetom Ivanu Žabnu te 22-oje predškolaca. Završetak gradnje i opremanja kasnio je nešto više od mjesec dana, pa su učenici od početka ove školske godine nastavu pohađali u matičnoj školi.