Izvor: Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije
Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije danas je javnosti i službeno predstavila projekt Svijetla budućnost.

Jedina je udruga slijepih u Hrvatskoj koja je za svoj projekt dobila financijsku potporu od Ministarstva socijalne politike i mladih, a dobivenih 66.335 kuna namijenjeno je za pomoć socijalno ugroženim obiteljima sa slijepim članovima.

Izvor: Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije
Izvor: Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije

Zahvaljujući odobrenom novcu, Udruga slijepih će do kraja svibnja iduće godine pridonijeti povećanju kvalitete života slijepih osoba, ublažiti njihovu socijalnu isključivost i siromaštvo te im osigurati životne potrebe i pravo na jednake mogućnosti u obrazovanju. Tako su već danas četiri korisnice, učenice osnovnih i srednjih škola, dobile tiflotehnička i informatička pomagala – povećala i računala s govornim jedinicama, što će im pomoći u svladavanju nastavnog gradiva. U planu je i realiziranje priključka na električnu mrežu za jednog slijepog člana, kupnja medicinskih i kućanskih aparata za tri članice, kupnja ogrjeva i blagdanskih paketa za Božić i Uskrs za 10 članova, te na kraju, uz Dan bijelog štapa, i održavanje okruglog stola na temu socijalne isključenosti slijepih osoba.

Partneri Udruzi slijepih u ovom projektu su Koprivničko-križevačka županija i Centar za socijalnu skrb.