Ponedjeljak, 8. kolovoza 2022.

Turistička ponuda Koprivnice predstavljena u Kaposvaru

Turistička ponuda Grada Koprivnice i koprivnički poduzetnici koji se bave turističkom djelatnošću predstavili su se na godišnjem sajmu u prijateljskom mađarskom gradu Kaposvaru.

U okviru projekta TOUR-PACK za projektne partnere – gradove Koprivnicu i Barcs, Poduzetnički centar županije Somogy i Razvojnu agenciju Virovitičko-podravske županije osiguran je zajednički izložbeni prostor, čime je osigurana promocija turističke ponude ove prekogranične regije.

Konačni cilj svih partnera je kreiranje i promocija prekograničnih turističkih paketa temeljenih na regionalnim kulturnim i povijesnim karakteristikama ovog područja. Do kraja trajanja projekta – 28. veljače iduće godine, bit će izrađeni turistički paketi prekogranične regije, te će biti organizirani studijski posjeti predstavnika medija i turističkih poduzetnika.