Utorak, 5. srpnja 2022.

Poziv na početnu konferenciju projekta “Ready, Steady, Go!”

Koprivnički poduzetnik, u suradnji s Europskim socijalnim fondom, osmislio je novi projekt – “Ready, Steady, Go!”

Cilj projekta jest potaknuti razvoj pozitivnog stava prema samozapošljavanju, čime će se pridonijeti podizanju razine poduzetničke kulture. Ciljnu skupinu čine mladi od 17 do 29 godina s područja Koprivničko-križevačke županije.

Početna konferencija projekta održat će se u srijedu, 9. rujna, od 11 sati u dvorani Pučkog otvorenog učilišta, Jelačićev trg 6, Koprivnica – dvorana 1, II. kat. Tamo će biti predstavljen cjelokupan projekt te planirani eventi i radionice.

Koprivnički poduzetnik ovaj projekt provodi u suradnji s Udruženjem obrtnika Koprivnica, a njegova je vrijednost 306.559,76 kuna, od čega 95% financira Europska unija.