Petak, 22. rujna 2023.
Home Moja Podravina PORA poziva na prvu u nizu radionica o korištenju sredstava iz EU fondova

PORA poziva na prvu u nizu radionica o korištenju sredstava iz EU fondova

0
PORA poziva na prvu u nizu radionica o korištenju sredstava iz EU fondova
PORA – Razvojna agencija Podravine i Prigorja kao regionalni koordinator za područje Koprivničko-križevačke županije u okviru Potprograma V. „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije” Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU organizira niz edukacija namijenjenih potencijalnim korisnicima EU sredstava na lokalnoj i regionalnoj razini.

Prva u nizu radionica, na temu “Vještine upravljanja projektnim ciklusom – Project Management”, namijenjena predstavnicima javnog i civilnog sektora s područja Koprivničko-križevačke županije, održat će se u srijedu i četvrtak, 9. i 10. rujna 2015. godine u prostorima PORA-e Razvojne agencije, Florijanski trg 4, Koprivnica, s početkom u 8 sati.

Cilj dvodnevne radionice je pružiti polaznicima osnovne informacije o aktualnim natječajima u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova, upoznati ih s cjelokupnom metodologijom pripreme i provedbe EU projekata, upoznati ih s novim MIS sustavom – jedinstvenim informatičkim sustavom pripreme i prijave EU projekata u Hrvatskoj koji ujedno predstavlja prijavni obrazac projekata i obrazac proračuna.

Teme narednih radionica uključuju:

– Priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (jednodnevna radionica);

– Financijsko upravljanje i kontrola provedbe projekata financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (računovodstvo projekta, financijsko planiranje, praćenje i izvještavanje) (jednodnevna radionica);

– Edukacije o EU fondovima za potrebe gospodarstva (jednodnevna radionica).

Osim navedenih, PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja će za sve zainteresirane također organizirati i individualne projektne radionice na kojima će potencijalnim prijaviteljima projekata pružati svu potrebnu stručnu pomoć tijekom pripreme i razrade njihovih projekata kako bi bili što uspješniji u kandidiranju projekata na ESI fondove.