Ponedjeljak, 8. kolovoza 2022.

Ministarstvo kulture i dalje financijski podupire očuvanje koprivničkih kulturnih dobara

Nastavlja se višegodišnja dosad uspješna suradnja Grada Koprivnice i Ministarstva kulture.

Naime, ovo je ministarstvo i ove godine dalo financijsku potporu za očuvanje koprivničkih kulturnih dobara. Riječ je o očuvanju nepokretnih kulturnih dobara, konkretizirao je dogradonačelnik Mišel Jakšić:

Važno je spomenuti da su svi programi koje smo ove godine predložili dobili podršku Ministarstva kulture. Odobren nam je novac za izradu projektne dokumentacije za židovsko groblje, za tvornicu kemijske industrije i Spomen područje Danice.

Jakšić pobrojava i konkretne brojke:

Za izradu projektne dokumentacije za židovsko groblje odobreno je 50.000 kn. Za projektnu dokumentaciju tvornice kemijske industrije i spomen područje Danica, stambene radničke zgrade na Đelekovečkoj cesti odobreno je 75.000 kn. Za izvođenje građevinskih radova odobreno je 285.000 kuna. Za pravoslavnu crkvu Svete trojice odobreno je 160.000. Također, odobreno je 125.000 kuna za konstruktivnu sanaciju stropa crkve Svetog Antuna Padovanskog.

Uslijedit će postupak javne nabave nakon čega će se znati koliko će grad trebati dodati svog novca na 410.000 koliko je za ove zahvate odobrilo Ministarstvo kulture.