Utorak, 5. srpnja 2022.

Koprivničke škole spremne za početak nove nastavne godine

Koprivničke škole spremne su za početak nove školske godine, doznajemo na Zrinskom trgu.

Odrađena je javna nabava kojom je pribavljena informatička oprema koja će omogućiti da sve gradske škole primjenjuju e-dnevnik; odrađeno je uobičajeno održavanje po školskim zgradama, očišćena su i uređena igrališta.

Prema ocjeni odgovornih, najmanje je ljetos uloženo u školu Đuro Ester. Riječ je o školi koja je već potpuno informatički opremljena, u iščekivanju je početka izgradnje sportske dvorane, pa su njihove pripreme bile sasvim drugog tipa – više su se usmjerili na edukaciju učitelja, rekla je ravnateljica Sanja Prelogović.

Više smo se usmjerili na edukaciju učitelja. Od ove školske godine svi učitelji počinju primjenjivati e-dnevnik pa smo se educirali o njegovom funkcioniranju. Imat ćemo i edukaciju o pružanju prve pomoći učenicima, djeci s teškoćama u razvoju. U suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Koprivnica jedan će nam liječnik održati 8-satnu edukaciju, za koju se javio gotovo cijeli kolektiv koji želi proći tu edukaciju.

U školi Braća Radić u Miklinovcu izvode se radovi na povećanju energetske efikasnosti, postavlja se nova stolarija i ograda, a radovi će se, kažu na Zrinskom trgu, organizirati i vikendima tijekom školske godine.

Najviše je ulagano u opremu škole Antun Nemčić Gostovinski. Nabavljena je informatička oprema, potreban namještaj, nova peć za pečenje keramike, mikroskop i druga oprema potrebna za redovnu nastavu, ali i za više desetaka izvannastavnih aktivnosti. O kolikom je financijskom ulaganju riječ, rekla je ravnateljica Gordana Gazdić Buhanec:

Dakle, planirano je 101.600 kuna. Prema planu, Grad je za to trebao izdvojiti 38.000 kuna, a ostalo je novac škole – preneseni viškovi iz proteklih godina, te novac koji su djeca i škola zaradili na natječajima. “Nemčići” su tako sami puno dali i još planiraju utrošiti za poboljšanje kvalitete materijalnih uvjeta rada.

U Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce kažu da su jedan od opremljenijih centara za djecu s poteškoćama u razvoju i s invaliditetom. No njihove pripreme za novu školsku godinu imaju svoje specifičnosti, istakla je zamjenica ravnateljice Radmila Popović.

Organizacija prijevoza naših učenika zapravo je teži dio priprema za novu školsku godinu. Naši učenici dolaze sa šireg područja Koprivnice i iz drugih županija. Ne dolaze samostalno već u pratnji roditelja ili organiziranim prijevozom te je to potrebno uskladiti s rasporedom, zbrinuti učenike u vremenu nakon završetka nastave do polaska prijevoza. Stoga imamo organizirana dežurstva zbrinjavanja djece tako da to ulazi u raspored i prilično je komplicirano, no međusobno smo podijelili zaduženja i sve uskladili s prijevoznicima.

Recimo i da će koprivničke osnovnoškolce devetu godinu za redom prvog dana nastave ponovo dočekati kompleti bilježnica, prvačiće i majice u plavoj boji Koprivnice, a uspješno školovanje svima će im poželjeti gradonačelnica Vesna Želježnjak i njeni suradnici.