Subota, 21. svibnja 2022.

Koren i Pal obišli radove na školama u Cirkveni, Sokolovcu i Legradu

Koprivničko-križevački župan Darko Koren i njegov zamjenik Ivan Pal jučer su obišli radove na izgradnji školskih objekata u Cirkveni, Sokolovcu i Legradu.

To su mjesta u kojima su takve investicije bilo prijeko potrebne, naglasio je župan.

Mislimo da su to sredine koje su u tom smislu bile najkritičnije. To ćemo prakticirati i dalje, dakle i u našim sljedećim planovima i programima: vrednovat ćemo prioritete na način da najprije priđemo investiciji tamo gdje su uvjeti najlošiji.

U Cirkveni je u tijeku izvođenje druge faze radova u kojoj je srušena stara zgrada i uređuje se potpuno nova. U Sokolovcu se dograđuje škola i gradi sportska dvorana, čime će biti stvoreni uvjeti za jednosmjensku nastavu. U Legradu se izvodi 4. faza radova na izgradnji škole i sportske dvorane. Ukupna vrijednost ovih kapitalnih investicija iznosi oko 38 milijuna kuna, a Županija pokriva gotovo cijeli taj iznos iz svog proračuna.

Izgradnjom školskih sportskih dvorana ćemo naravno podići razinu tog segmenta obrazovanja, ali to će zapravo dati jednu širu mogućnost svakoj od tih jedinica lokalne samouprave za neke dodatne programe.

U novu školu u Cirkveni učenici će se preseliti za otprilike dva mjeseca, u listopadu, dok će škole u Sokolovcu i Legradu biti spremne u rujnu sljedeće godine.