Izvor: komunalac-kc.hr
U koprivničkom Komunalcu su zadovoljni što su kroz mjere aktivne politike zapošljavanja omogućili mladim ljudima stjecanje prvih radnih iskustava.

Proveli su dva natječaja koja su u Mosnu na program osposobljavanja dovela zainteresirane mlade visokoobrazovane ljude, rekla je Radio Dravi predsjednica Uprave, Maja Hleb:

Primili smo u dva navrata 15 takozvanih volontera – 8 magistara ekonomije, jedan pravnik, dva politologa, jedan magistar rudarstva, dva magistra ekologije i eko inženjera. To je sve, po starinski rečeno, visoka stručna sprema. Jedan dio njih kod nas radi od lipnja, dio od srpnja. Mogu ih pohvaliti da su vrlo zainteresirani i vrijedni i velika su pomoć našim ljudima u radu.

Na pitanje ima li šanse da neki od tih mladih visokoobrazovanih ljudi i ostanu raditi u Komunalcu, Hleb je rekla:

Mi bismo rado da svi ostanu jer su stvarno dragi i jako se trude. Da li će netko ostati, ovisi o tome kakve će biti potrebe Komunalca i kako će se Komunalac u budućem vremenu razvijao – a što danas ne možemo reći. Ako bude moguće, rado bismo da ostanu svi, no ne znam da li će baš svi moći ostati.

Trenutno angažirani na stručnom osposobljavanju u Komunalcu rade u računovodstvu, pravnoj službi i javnoj nabavi; na poslovima za EU fondove, na gospodarenju otpadom, održavanju zelenih površina i u čistoći.

Recimo i da koprivnički Komunalac trenutno zapošljava 210 radnika te desetak sezonaca koji su preko Dekre angažirani na pojačanom ljetnom održavanju javnih gradskih površina.