Vesna Želježnjak. Foto: Marko Posavec (arhiva)
Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga u Koprivnici dao je danas jednoglasno savjetodavno pozitivno mišljenje za smanjenje cijene vode u Koprivnici.

Gradonačenica Vesna Želježnjak odmah je potom dala suglasnost Koprivničkim vodama za 14,53-postotno smanjenje cijena njihovih usluga. Konkretno, brisanjem odredbi o obračunu i naplati naknade za razvoj za kućanstva, što je nedavno usvojilo Gradsko vijeće, kućanstva na području grada što su spojena na javnu vodoopskrbu plaćat će kubik vode 6,70 umjesto dosadašnjih 7,46 kn. Koprivnička kućanstva koja nisu priključena na sustav odvodnje otpadnih voda plaćat će kubik vode 8,05 kn umjesto dosadašnjih 8,81 kn.

Mijenja se cijena i za javnu odvodnju. Tako će kućanstva priključena na sustav javne vodoopskrbe ovu uslugu umjesto dosadašnjih 1,52 kn plaćati 1,31 kn po kubiku. Oni koji nisu priključeni na sustav javne vodoopskrbe i dalje će odvodnju plaćati po članu kućanstva i to će ih mjesečno koštati, umjesto dosadašnjih 9,12, 7,86 kuna.