Subota, 21. svibnja 2022.

Savez Alpe-Jadran odobrio sufinanciranje triju projekata u našoj županiji

Upravni odbor Saveza Alpe Jadran odobrio je sufinanciranje novih projekata na području naše županije. Projekt „Zlatna vina Alpe-Adria 2015.“ dobio je 3.000 eura potpore, a prijavila ga je Koprivničko-križevačka županija. Radi se o izložbi i ocjenjivanju vina koja su ranije na regionalnim izložbama osvojila zlatne medalje, te proglašenju Zlatnog vina Alpe Jadran.

Lokalnoj akcijskoj grupi (LAG-u) Podravina prihvaćen je projekt pod nazivom „AAA Leader LAG“, kojemu je dodijeljeno 2.000 eura. U pitanju je radionica koja će se organizirati u rujnu, s ciljem umrežavanja i povezivanja LAG-ova iz regija članica Saveza radi pripreme budućih zajedničkih projekata. Interes za radionicu zasad je iskazalo 18 lokalnih akcijskih grupa.

Folklornom ansamblu Koprivnica odobreno je sufinanciranje u iznosu od 1.250 eura za projekt „U bakinom krilu“. Ta će dvodnevna međunarodna manifestacija biti organizirana 18. i 19. svibnja, a okupit će dječje folklorne skupine koje će u neformalnom programu upoznati Koprivnicu, Podravinu, te baštinu drugih krajeva.