Europskim sredstvima do podizanja životnog standarda, dostupnijih zdravstvenih usluga i jednakog pristupa obrazovanju

0
214
Ustupila Koprivničko-križevačka županija.
Koprivničko-križevačka županija iznimno je aktivna u povlačenju EU sredstava i provedbi brojnih projekata kojima brine o razvoju svih segmenata društva te osigurava svojim stanovnicima bolji životni standard.

Trenutno je u provedbi 19 projekata vrijednosti 254 milijuna kuna, a tijekom prošle i ove godine završeno je 16 projekata vrijednih 23 milijuna kuna.

Projekt izgradnje dnevne bolnice u Općoj bolnici “Dr. Tomislav Bardek” Koprivnica najveći je u iznosu sredstava dodijeljenih iz Europske unije, vrijedan je 36 milijuna kuna, a bespovratna sredstva stigla su iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Ustupila Koprivničko-križevačka županija.

Svrha je povećati učinkovitost i održivost dnevnih bolnica, a obuhvaća devet medicinskih disciplina i to pedijatriju, ginekologiju, otorinolaringologiju, oftalmologiju, ortopediju i traumatologiju, internu medicinu, neurologiju, psihijatriju te fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Time bi se zaokružio ciklus investicija u Općoj bolnici, a građanima se osigurale brže, jednostavnije i kvalitetnije zdravstvene usluge.

Iz istog se Fonda financira i 8 milijuna kuna vrijedan projekt “POZDRAV – Poboljšanje primarne zdravstvene zaštite u Koprivničko-križevačkoj županiji”, kroz koji će se u ruralnim područjima također unaprijediti kvaliteta zdravstvenih usluga, kako bi bile dostupne svim građanima.

Ustupila Koprivničko-križevačka županija.

Iz projekta će se opremiti ginekološke ordinacije te ordinacije obiteljske i dentalne medicine kod 16 koncesionara, kao i ordinacije dentalne zdravstvene zaštite, obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite žena, pedijatrijske zdravstvene zaštite, fizikalne terapije i radiologije u Domu zdravlja Koprivničko-križevačke županije, a nabavom opreme osigurat će se pružanje 17 novih usluga koje navedene ordinacije do sada nisu pružale.

Ustupila Koprivničko-križevačka županija.

Osim jednakog pristupa zdravstvenoj zaštiti, važno je omogućiti i jednak pristup obrazovanju, a upravo je ulaganje u taj sektor Županija odredila kao prioritet ulaganja. Projektom “Prilika za sve 3” vrijednim 10 milijuna kuna koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, osigurano je 56 pomoćnika u nastavi za 62 učenika s teškoćama u razvoju, kako bi zajedno sa svojim kolegama mogli sudjelovati u nastavi i dobiti adekvatno obrazovanje.

Dobra praksa nastavljena je i projektom “Svi u školi, svi pri stolu 2” kojim je za 822 učenika u riziku od siromaštva osigurana školska prehrana iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije. Tako, osim smanjivanja rizika od siromaštva i socijalne isključenosti, učenicima će se unaprijediti kvaliteta života i stvoriti pozitivno okruženje za njihovo uključivanje u vršnjačke skupine.

Kroz projekt Školska shema od Europske komisije, preko Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Ministarstva poljoprivrede, Županiji je odobreno 400 tisuća kuna, a obroke svježeg voća i povrća dobit će 4148 učenika svih 18 županijskih osnovnih škola, kao i 4166 učenika 8 srednjih škola i Učeničkog doma Križevci. Također, za 1825 školaraca u 16 osnovnih škola osigurani su obroci mlijeka i mliječnih proizvoda.

Ustupila Koprivničko-križevačka županija.

Kako bi učenici i profesori imali i odgovarajuće materijalne uvjete u školama, Županija je nastavila s projektima energetske obnove, i to u osnovnim školama u Virju i Drnju, gdje će uz financijsku podršku Europskog fonda za regionalni razvoj i vlastitim sredstvima postići uštede u grijanju za oko 70%, smanjenje emisija CO2 te povećati kvalitetu održavanja nastave.

U pripremi i prijavi projekata, kao i pružanju stručne te savjetodavne podrške važno je naglasiti ulogu PORA-e Razvojne agencije Podravine i Prigorja, a projektna suradnja ili pridruženo partnerstvo ove je godine ostvareno na 12 projekata.