Kolegica novinarka Dina Ivačić zaista zna kako uskladiti modni izričaj sa sivilom prosinačkog jutra, ali na dobar način.