Znate li zašto je Gradska vijećnica večeras u plavom svjetlu?

0
625
Izvor: Grad Koprivnica (Facebook).
Zgrada koprivničke Gradske vijećnice na Zrinskom trgu večeras se ukazala osvijetljena plavim svjetlom.

Posebno svjetlo na Vijećnici obično je znak sudjelovanja Grada Koprivnice u nekom posebnom danu, odnosno danu posvećenom nekom posebnom razlogu. Tako je i danas kada, naime, obilježavamo, Svjetski dan šećerne bolesti – dijabetesa.