Puna dvorana koprivničke Gimnazije na Gibonnijevom koncertu.