Uz projekt ‘Rastemo čitajući’ ne uče samo djeca već i roditelji

0
144
S obzirom na to da dječji vrtići prema zakonu nisu obvezni imati knjižnicu, projekt ‘Rastemo čitajući – poticanje rane pismenosti u ruralnim područjima Koprivničko-križevačke županije’ sa svojim je edukativnim programima dječjim vrtićima u okolici Koprivnice posebno koristan.

Naime, radi se projektu koprivničke Knjižnice i čitaonice “Fran Galović”, odnosno usluge bibliobusa, putem kojega vrtići dobivaju knjižničnu kutiju koja sadrži različite edukativne materijale, rekla nam je knjižničarka Ana Škvarić:

— Kutije su opremljene kvalitetnom građom za poticanje čitanja, za pripremu djece za polazak u osnovnu školu i opremom koja razvija njihovo poznavanje informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Kutije su početkom ožujka doputovale u dječje vrtiće u Drnju, Peterancu, Sigecu, Đelekovcu i Legradu, a građa koja je stigla redovito se koristi.

Pored korištenja dostavljene građe, u okviru projekta za vrtiće su osmišljene i dodatne aktivnosti pa su tako održana i predavanja za roditelje o važnosti čitanja i kvalitetnog korištenja informacijsko-komunikacijske tehnologije u dječjem vrtiću “Lastavica” u Peterancu, “Dabrić” u Legradu i “Potočnica” u Sigecu.

— Željeli smo i roditelje uključiti u cijelu ovu priču. Konkretno, naglasiti roditeljima zašto je važno da sa svojom djecom čitaju od najranije dobi, zašto je važno da njihova djeca samostalno čitaju, također od najranije dobi, i zašto je važno da kvalitetno koriste tablete i mobitele odnosno bilo kakvu vrstu ekrana.

U dječjim vrtićima “Iskrica” u Đelekovcu i “Vrapčić” u Drnju ova će predavanja biti organizirana 26. i 27. travnja u 16 sati.

Pilot faza projekta “Rastemo čitajući” provodit će se u pet navedenih dječjih vrtića do 30. lipnja da bi se kutije tamo vratile u jesen 2017., na početku nove pedagoške godine.